Văn Hóa / Truyện Ký

Giới Hiền Mắc Qủa Báo Gặp Huyền Trang

Khi Ngài Huyền Trang qua Ấn Độ, đến chùa A Nan Đà gặp Luận Sư Giới Hiền, lúc đó đã trên trăm tuổi. Khi gặp, Luận Sư Giới Hiền mới bảo trong chúng sắp tòa cao mời Ngài Huyền Trang ngồi, rồi họp chúng lại, hỏi Ngài Huyền Trang từ đâu tới. Ngài Huyền Trang bảo : “ Từ xứ China ( Trung Quốc) đi đến đây, cũng muốn nương theo Thầy để học về bộ luận Du Già Sư Địa”. Nghe xong, Ngài Giới Hiền liền khóc, và gọi vị đệ tử tên Giác Hiền cũng trên bảy mươi tuổi đến bảo: “ Bây giờ ông thuật lại cho trong chúng này nghe về nhân duyên bệnh khổ của ta”. Ngài Giác Hiền cũng vừa khóc vừa thuật lại:

  • Trước kia Ngài Giới Hiền bị bệnh phong thấp rất nặng, cứ lâu lâu bị phát bệnh đau không chịu được, chân tay như bị ngàn mũi dao đâm, bị như vậy gần hơn hai mươi năm. Cách đây ba năm, Hòa thượng chịu hết nổi, chán ghét cái thân này quá rồi, cho nên Ngài muốn nhịn ăn cho chết đi. Khi Ngài có ý định như vậy thì trong đêm mộng thấy có ba vị trời đến ăn mặc rất đẹp đẽ. Một vị sắc vàng chói, một vị sắc như lưu ly, và một vị như màu bạc, bảo rằng : “ Ngài muốn bỏ thân này ư? Trong kinh nói: “ Có mang thân là khổ, nhưng không phải nói để nhàm chán lìa bỏ nó, mà phải mượn nó để tu hành”. Ngài ở quá khứ từng làm một vị quốc vương, giết không biết bao nhiêu sinh mạng, đáng lý phải bị đọa. Nhưng hôm nay nhờ tu hành đạo cao đức trọng, cho nên bị chút bệnh này, đó là có chuyển nghiệp. Ngài phải ráng, không nên vì chút nghiệp đó mà buồn rầu rồi muốn chết. Phải ráng sám hối cái khổ này, siêng năng tu hành, giảng dạy chánh pháp, khiến bệnh khổ tiêu hết. Còn bây giờ Ngài có chán bỏ thân này đi nữa thì cái khổ này cũng không hết. Chán bỏ nó mà nghiệp chưa hết, đời sau sẽ còn chịu nữa : “  Hòa thượng nghe xong liền lễ bái. Vị mang màu sắc vàng chói chỉ có màu sắc lưu ly, bảo Hòa thượng : “ Ông biết vị này chăng? Đây là Bồ Tát Quán Tự Tại tức Bồ Tát Quán Thế Âm”. Rồi vị vàng chói lại chỉ vị có màu sắc bạc nói : “ Đây là Bồ Tát Từ Thị tức là Bồ Tát Di Lặc”. Ngài Giới Hiền bèn lễ bái Bồ Tát Từ Thị và hỏi : “ Giới Hiền con thường nguyện sanh lên chỗ của Ngài chẳng biết có được chăng?”. Bồ Tát Từ Thị bảo: “ Ông hãy lo rộng truyền chánh pháp, rồi sẽ được sanh lên đó”. Sau đó, vị trời có màu sắc vàng chói mới nói : “ Ta là Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi tức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.”

Tin Nổi Bật
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang

GNO - Tối qua, 7-3, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), lễ...

Quay Về Nội Tâm
Quay Về Nội Tâm

Quay về nội tâm là đề tài quan trọng đối với Phật tử và là...

Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống
Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống

Tu học Phật pháp có nghĩa là điều chỉnh con người chúng ta...

Ẩn Tu Nhập Thất
Ẩn Tu Nhập Thất

Cuộc đời của Đức Phật đã gắn bó mật thiết với các khu rừng....

Mới cập nhật
Khai Đạo Giới Tử
Khai Đạo Giới Tử

Đức Phật dạy rằng ở trong tam giới không bao giờ được yên...

Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559
Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559

GNO - Sáng 2-12 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi), tại Đại giới...

Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức
Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay, 2-12, 1.009 giới tử Đại giới đàn Trí Đức đã...

^ Back to Top