Văn Hóa / Truyện Ký

Gặp Qủy Dạ Xoa Và Quạ Than Thở Cho Sanh Tử Dài Lâu

Xưa kia ở Tây Vức có một vị Thánh tên Xà Dạ Đa dẫn đệ tử vào thành. Khi đến cửa thành, ngài bỗng buồn, vẻ mặt không được vui.Giây lát đi tới trước, trên đường gặp một con quạ, bỗng dưng ngài mỉm cười. Đệ tử lấy làm lại thưa hỏi, nhân đó Ngài thuật lại chuyện để nói duyên do:

  • Ban đầu ở dưới cửa thành ta thấy  một con ngạ quỷ con đói quá mệt lả, tự nó nói : “ Khi mẹ sanh ta rồi đi vào thành tìm thức ăn. Từ khi từ biệt đến nay đã năm trăm năm rồi, bụng đói trống trơn rất khốn khổ, mạng chẳng còn bao lâu”. Đến khi gặp quỷ mẹ, ta thuật lại đầy đủ ý của ngạ quỷ con. Quỷ mẹ nói : “ Tôi từ biệt vào thành đã lâu để tìm thức ăn mà chẳng được, giả như được chút ít đồ khạc nhổ thì lại bị các con quỷ mạnh cướp đi. Mới ngày hôm nay gặp một người ói mửa mà không có con quỷ nào khác lấy, tôi định muốn đem về cho con, nhưng ở dưới cửa thành lại có nhiều quỷ thần, sợ bị giành đoạt mất nên chẳng dám mang ra. Nguyện Tôn giả từ bi ngầm đem tôi ra khỏi thành để mang những đồ người ói ra cho con cùng ăn”. Ta lại hỏi rằng :Từ khi sanh đến nay được bao lâu rồi? Quỷ mẹ đáp: “ Tôi thấy thành này bảy lần thành rồi lại hoại”. Ta nghe nó nói rất đau buồn cho việc sanh tử không có bờ mé, do đó lộ vẻ buồn bã chẳng vui.

Lại trong thời quá khứ cách chín mươi mốt kiếp về trước, bấy giờ ta là con của một vị trưởng giả, rất muốn xuất gia, chán lìa dục trần. Nếu ta xuất gia ắt đã đoạn các kiết sử thành A La Hán. Nhưng vì cha mẹ chẳng cho theo chí nguyện, bắt ép cưới vợ mong có người nối dõi. Đã chẳng được khỏi nên phải cưới vợ sanh con rồi sẽ tìm xuất gia sau. Đứa bé lên sáu tuổi, cha mẹ ta dạy đứa trẻ rằng :“ Cha con muốn từ giã con đi xuất gia, con nên đến ôm chân cha con mà nói rằng : “ Nếu cha bỏ con mà đi thì ai sẽ nuôi sống con? Thà trước cha nên giết con đi rồi sau đó hãy đi”. Ta thấy đứa bé ôm chân liền sanh quyến luyến mà nói với con rằng : “ Nay cha vì con nên chẳng đi xuất gia nữa”. Vì đứa trẻ ấy nên ta chẳng chứng được đạo. Trải qua chín mươi mốt kiếp lưu chuyển trong năm đường, do thân sanh tử hai cha con chưa từng gặp nhau. Nay dùng đạo nhãn ta thấy nó sanh trong loài quạ. Thương xót cho sự ngu dại của nó, vì thế nên ta cười.

 

Tin Nổi Bật
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang

GNO - Tối qua, 7-3, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), lễ...

Quay Về Nội Tâm
Quay Về Nội Tâm

Quay về nội tâm là đề tài quan trọng đối với Phật tử và là...

Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống
Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống

Tu học Phật pháp có nghĩa là điều chỉnh con người chúng ta...

Ẩn Tu Nhập Thất
Ẩn Tu Nhập Thất

Cuộc đời của Đức Phật đã gắn bó mật thiết với các khu rừng....

Mới cập nhật
Khai Đạo Giới Tử
Khai Đạo Giới Tử

Đức Phật dạy rằng ở trong tam giới không bao giờ được yên...

Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559
Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559

GNO - Sáng 2-12 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi), tại Đại giới...

Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức
Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay, 2-12, 1.009 giới tử Đại giới đàn Trí Đức đã...

^ Back to Top