Tin Tức & sự Kiện

Quán Nhân Duyên
Quán Nhân Duyên

Hôm nay, tôi xin chia sẻ một số vấn đề trong mùa an cư cấm túc. Trên bước đường tu hành, mặc dù chúng ta y cứ lời Phật dạy trong kinh, nhưng chúng ta không nên cố chấp vào văn tự, ngữ ngôn. Điều chính yếu là chúng ta phải tìm hiểu lời Phật dạy hàm chứa ý nghĩa gì, vì ý thú của kinh mới quan trọng. Vì vậy, chúng ta theo nghĩa lý của kinh để tu hành và đạt được kết quả gồm Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán; đó là bốn Thánh quả của hàng Thanh văn. Bước thêm một bước nữa, chúng ta ra hành đạo cứu đời mới thực tập sáu pháp ba-la-mật của Bồ-tát, nhưng cứu đời phải y cứ vào bốn pháp nhiếp.

Biết Túc Mạng
Biết Túc Mạng

Thay mặt Ban Chỉ đạo An cư Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tôi vấn an chư Ni an cư tại tịnh xá Ngọc Phương. Sau đây, tôi có một số suy nghĩ xin trao đổi với chư Ni. Trong đệ tử của Phật, ban đầu chỉ có Tỳ-kheo. Về sau, do sự khát ngưỡng của Di mẫu, nên Phật cho bà xuất gia, từ đó có thêm chúng xuất gia Tỳ-kheo ni.

Mùa Vu Lan, Tu Hồi Hướng Theo Kinh Hoa Nghiêm
Mùa Vu Lan, Tu Hồi Hướng Theo Kinh Hoa Nghiêm

Mùa Vu lan gợi nhắc người Phật tử nhớ đến người thân của mình đã qua đời là anh em, cha mẹ hiện tiền cho đến cửu huyền thất tổ. Phật tử thường tụng kinh, cúng dường, bố thí để hồi hướng cho chư vị hương linh được siêu sanh Tịnh độ. Ngoài ra, còn có truyền thống báo hiếu tốt đẹp, quen thuộc với Phật tử, được thể hiện dưới hình thức đền đáp bốn ơn là ơn tổ tiên, ơn Tam bảo, ơn đồng bào, ơn đất nước.

Ba Nghiệp Thanh Tịnh
Ba Nghiệp Thanh Tịnh

Hôm nay trong mùa an cư là thời gian tu của Tăng Ni để chúng ta tự kiểm điểm lỗi lầm của mình mà khắc phục, trong đó lỗi lầm về sân hận tác hại rất nhiều trên bước đường tu. Đức Phật dạy chúng ta rằng một điểm lửa sân nổi dậy có thể thiêu đốt tất cả công đức tu hành. Điều này gọi là đốn củi ba năm thiêu rụi nửa giờ, nghĩa là công đức mà chúng ta tu tạo khó khăn suốt cả đời mới được, nhưng chỉ một niệm bực tức nổi lên thì xóa sạch tất cả.

Phòng Hộ Tâm
Phòng Hộ Tâm

Chúng ta vào mùa cấm túc an cư, Tăng Ni lắng nghe kinh nghiệm tu hành của người trước và áp dụng cho mình để đạt được kết quả tốt đẹp. Phật giáo tỉnh Long An nói chung và tổ đình Kim Cang nói riêng đã tiến một bước dài, từ đầu tổ chức an cư và thường xuyên mở khóa tập huấn cho các trụ trì tỉnh nhà, thật là việc làm đáng biểu dương.

Lễ Húy Nhật Lần Thứ 17 Cố Đại Lão HT. Thích Thiện Hào
Lễ Húy Nhật Lần Thứ 17 Cố Đại Lão HT. Thích Thiện Hào

GNO - Sáng nay, 12-7 (nhằm ngày 16-6-Giáp Ngọ), tại Nhà truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM – chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN kết hợp Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 17 cố Đại lão HT.Thích Thiện Hào, nguyên Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS THPG TP.HCM, Viện chủ Thiền viện Quảng Đức, chùa Xá Lợi, Chứng minh Đạo sư Thiên Thai Thiền Giáo tông và Tưởng niệm chư tôn tiền bối hữu công.

Khởi Nghiệp Mưu Sinh Theo Phật
Khởi Nghiệp Mưu Sinh Theo Phật

Đức phật dạy,là phật tử phải có trí tuệ mới có tất cả, nếukhông có trí tuệ sẽ mất tất cả. Vì tầm quan trọng của trí tuệ quyết định sự thành bại trong cuộc sống của con người, cho nên đạo phật thường dùng câu gối đầu là duy tuệ thị nghiệp, nghĩa là phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình.

Tiếp Nối Lịch Sử, Đoàn Kết Để Làm Tròn Sứ Mệnh Phật Giáo Trong Giai Đoạn Mới
Tiếp Nối Lịch Sử, Đoàn Kết Để Làm Tròn Sứ Mệnh Phật Giáo Trong Giai Đoạn Mới

Tròn 30 năm trước, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 1981, 165 đại biểu là chư tôn đức Tăng Ni, quý vị cư sĩ thuộc 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo khắp ba miền Bắc, Trung, Nam (Hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP. Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán, Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, Hội Sư sãi Yêu nước miền Tây Nam Bộ và Hội Phật học Nam Việt) đã cùng hội tụ về chùa Quán Sứ, Hà Nội dự Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam, cùng đi đến quyết định lịch sử: thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam trong nước cũng như quốc tế ở thời kỳ mới độc lập và thống nhất nước nhà, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

Phật Giáo  Tp. Hcm Tổ Chức Sinh Hoạt Giáo Hội Đến Hành Giả
Phật Giáo Tp. Hcm Tổ Chức Sinh Hoạt Giáo Hội Đến Hành Giả

GNO - Chư hành giả Tăng Ni thuộc 24 BTS GHPGVN quận, huyện TP.HCM đã đến Nhà truyền thống Văn hóa Phật giáo TP.HCM – chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình tham gia buổi sinh hoạt Giáo hội do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức vào sáng nay, 12-7.

Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Khai Sơn Tổ Đình Giác Lâm
Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Khai Sơn Tổ Đình Giác Lâm

Hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 270 ngày khai sơn tổ đình Giác Lâm và 16 năm ngày viên tịch của cố Hòa thượng viện chủ thượng Huệ hạ Sanh, được Hòa thượng viện chủ cho thành lập đạo tràng Pháp Hoa tại tổ đình này. Nhân ngày lễ trọng đại này, tôi có một số suy nghĩ xin chia sẻ với Tăng Ni, Phật tử.

Trụ Trì Theo Di Lặc, Thuyết Pháp Theo Duy Ma
Trụ Trì Theo Di Lặc, Thuyết Pháp Theo Duy Ma

Sau khi Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề ĐạoTràng, Ngài đến Lộc Uyển giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như và cả năm vị này đều đắc Thánh quả A la hán. Các thanh niên dòng Da Xá trông thấy tướng hảo giải thoát của các vị Thánh này, nên đã phát tâm xuất gia. Cha mẹ và vợ con của các thanh niên Da Xá tìm đến Lộc Uyển thấy hào quang của Đức Phật và đại chúng trang nghiêm cũng phát tâm quy y Tam bảo. Từ đó, Phật giáo có mặt tại Ấn Độ và trải qua suốt thời gian dài hơn 2.500 năm, Phật giáo đã được truyền bá từ nước này sang nước khác, có lúc thạnh, lúc suy. Tìm hiểu nguyên nhân nào làm Phật pháp hưng thạnh, hay suy đồi để chúng ta giữ gìn và phát triển được đạo pháp.

Phật Giáo Việt Nam Hộ Quốc An Dân
Phật Giáo Việt Nam Hộ Quốc An Dân

Đạo Phật ở Việt Nam đã tồn tại gần hai mươi thế kỷ vẫn còn tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt trong cuộc sống của người dân Việt.Đó là nhờ truyền thống dấn thân của Phật giáo, làm lợi lạc cho đất nước, cho dân tộc.Và chính sự gắn bó sau sắc đó đã tạo thành một mô hình Phật giáo Việt Nam mang tính chất riêng biệt, tràn đầy sức sống.

Ai Tạo Thiên Đường, Địa Ngục
Ai Tạo Thiên Đường, Địa Ngục

Đức Phật dạy rằng tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh.Chúng sanh ở Ta-bà, tâm không thanh tịnh mới tạo ra thế giới có nhiều loại hình khác nhau, có sáu đường chúng sanh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, người, trời.Và ở ngay trong thế giới này cũng có đủ tứ Thánh là Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát và Như lai.

Phòng Hộ Tâm
Phòng Hộ Tâm

Chúng ta vào mùa cấm túc an cư, Tăng Ni lắng nghe kinh nghiệm tu hành của người trước và áp dụng cho mình để đạt được kết quả tốt đẹp. Phật giáo tỉnh Long An nói chung và tổ đình Kim Cang nói riêng đã tiến một bước dài, từ đầu tổ chức an cư và thường xuyên mở khóa tập huấn cho các trụ trì tỉnh nhà, thật là việc làm đáng biểu dương.

Học Nội Điển - Thực Tập Pháp Phật
Học Nội Điển - Thực Tập Pháp Phật

Nhân mùa an cư cấm túc của chư Tăng, tôi thay lời Trung ương Giáo hội vấn an chư tôn đức. Trong mùa an cư năm nay có những nét đặc biệt mà Tăng Ni cần để tâm. Chúng ta nhận thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trưởng thành, đặc biệt là lễ Phật đản năm nay, Giáo hội đã đăng cai tổ chức lễ Vesak 2014, đây là lần thứ hai Đại lễ Vesak được tổ chức tại Việt Nam. Như quý vị đều biết việc tổ chức Đại lễ như vậy tốn kém lớn, cho nên từ trước đến nay, chỉ có hoàng gia Thái Lan bảo trợ cho Phật giáo Thái Lan tổ chức.

Tin Nổi Bật
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang

GNO - Tối qua, 7-3, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), lễ...

Quay Về Nội Tâm
Quay Về Nội Tâm

Quay về nội tâm là đề tài quan trọng đối với Phật tử và là...

Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống
Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống

Tu học Phật pháp có nghĩa là điều chỉnh con người chúng ta...

Ẩn Tu Nhập Thất
Ẩn Tu Nhập Thất

Cuộc đời của Đức Phật đã gắn bó mật thiết với các khu rừng....

Mới cập nhật
Khai Đạo Giới Tử
Khai Đạo Giới Tử

Đức Phật dạy rằng ở trong tam giới không bao giờ được yên...

Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559
Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559

GNO - Sáng 2-12 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi), tại Đại giới...

Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức
Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay, 2-12, 1.009 giới tử Đại giới đàn Trí Đức đã...

^ Back to Top