Tin Tức & sự Kiện / Phật Giáo & Đời Sống

Vai Trò Của Giới Trụ Trì Trong Thời Hiện Đại
Vai Trò Của Giới Trụ Trì Trong Thời Hiện Đại

Trụ trì tức trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng. Đó là lý tưởng của người tu, nhưng thực tế cuộc sống của chúng ta không phù hợp với điều này, thì chỉ là không tưởng. Vì vậy, cần phải kết hợp được việc giữ Như Lai tạng với hiện thực cuộc sống là điều quan trọng của vị trụ trì. Vị trụ trì được Giáo hội bổ nhiệm, thay mặt Giáo hội để tạo mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với quần chúng và chính quyền địa phương. Như vậy, về phương diện pháp lý, đối với Giáo hội và chính quyền, các vị trụ trì là cán bộ cơ sở đặt dưới sự điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các vị trụ trì nói riêng và chư Tăng nói chung, đều sinh hoạt theo Nội quy Tăng sự quy định. Chúng ta sống đúng vị trí và tuân thủ luật đạo, luật đời, thì chắc chắn được an lành.

Thấy Nhân Duyên
Thấy Nhân Duyên

Hòa thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng thầy còn trẻ, có điều kiện nên sang Nhật nghiên cứu cách tổ chức và quản lý của Phật giáo Nhật để ứng dụng cho Phật giáo Việt Nam. Vì vậy, tôi sang Nhật, để tâm và học được cách tổ chức, quản lý Tăng Ni, tự viện của họ, nhận thấy cách làm của họ đơn giản, nhưng có hiệu quả. Trong khi cách làm của chúng ta quá phức tạp, nhưng hiệu quả không cao, là điều cần suy nghĩ. Vì chúng ta tu và làm việc theo hướng tự do, đôi khi bất chấp tất cả, dẫn đến việc nhỏ không giải quyết được, trở thành việc lớn phải nhờ chính quyền giải quyết cũng không được. Điều này chúng ta nên suy nghĩ.

Báo Hiếu Theo Kinh Vu Lan
Báo Hiếu Theo Kinh Vu Lan

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem tinh thần quý trọng ơn nghĩa và đền đáp ơn nghĩa được thể hiện vào ngày lễ Vu lan phát xuất từ đâu. Và Tăng Ni, Phật tử chúng ta nên tổ chức lễ Vu lan như thế nào cho đúng pháp Phật dạy. Vu lan nói đủ là Vu lan bồn, có nghĩa là cứu đảo huyền. Vu lan phát xuất từ kinh Vu lan bồn (Ullumpana Sutra) do Đôn Hoàng Bồ-tát Trúc Pháp Hộ (Dharmaraksa) dịch năm 265, đời Võ Đế, nhà Tây Tấn, Trung Quốc.

Lắng Nghe Tâm Mình
Lắng Nghe Tâm Mình

Phổ Hiền Bồ-tát dạy nếu là người trí nên suy nghĩ những gì khi chết mà mang theo được thì nên tích cực tu hành, cái gì không mang theo được thì bỏ lại trần gian. Vì vậy, chúng ta cần quán tưởng tâm mình, vì chúng ta biết khi chết, mọi thứ vật chất đều phải bỏ lại, tài sản, danh vọng, địa vị cũng bỏ. Có người chưa chết nhưng đã mất địa vị xã hội là đã phải bỏ trước rồi, trước hay sau gì cũng phải bỏ. Tuy nhiên, nếu nói tất cả đều phải bỏ, tiền tài, danh vọng, quyền lợi vật chất cho đến cuối cùng cũng bỏ luôn cái mạng này thì quan tâm làm gì. Phật không dạy chúng ta tu tiêu cực như vậy.

Chọn Pháp Môn Tu Để Giải Thoát
Chọn Pháp Môn Tu Để Giải Thoát

Hôm nay thật là hữu duyên, tôi về chùa này lần thứ hai, chứng kiến thành quả của Đại đức Phước Tiến, đã hoàn thành ngôi chùa trang nghiêm, rộng lớn, là việc đáng khen ngợi. Tôi phụ trách giáo dục Tăng Ni nhiều năm, đã có nhiều học trò, nhưng số người làm được việc cho đạo không nhiều

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Dược Sư nghĩa là thầy thuốc, nói đủ là Tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Tiêu tai diên thọ là mục tiêu của Phật Dược Sư. Tu hành cần phải đặt mục tiêu để hướng tới. Nếu chúng ta đặt mục tiêu quá cao thì sẽ không đến được. Đức Phật đặt mục tiêu trong tầm tay nên Ngài tiến đến được. Tôi luôn đặt mục tiêu phấn đấu trên bước đường tu hành và tôi nhìn lên Phật, Bồ-tát thấy các Ngài cũng đặt mục tiêu, nhưng không phải một ngày, một đời, mà phải trải qua nhiều kiếp thì cũng làm được. Vì vậy, các Ngài là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành.

Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư
Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư

Đức Phật Thích Ca cho biết trong thế giới mười phương đều có vô số các Đức Phật. Và Ngài giới thiệu cho chúng ta hai vị Phật đặc biệt có duyên với chúng sinh ở Ta bà. Đó là Đức Phật Di Đà ở thế giới phương Tây và Đức Phật Dược Sư ở thế giới phương Đông.

Phật Tử Phải Tuân Thủ Luật Giao Thông
Phật Tử Phải Tuân Thủ Luật Giao Thông

Mỗi năm số tai nạn giao thông và số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam phải nói là lớn nhất so với các nước khác. Chính phủ và Giáo hội chúng ta hợp tác tổ chức lễ cầu siêu cho người đã mất và cũng nhằm mục tiêu giáo dục người sống, chủ yếu là con em của chúng ta.

Xuân Về An Lạc
Xuân Về An Lạc

Xuân về mang tới cho chúng ta sự an lạc. Người ta thường nghĩ mùa xuân tính theo thế gian nằm trong bốn mùa một năm là xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân mở đầu một năm tiêu biểu cho sự sanh trưởng. Qua mùa hạ tiêu biểu cho sự trưởng thành và đến mùa thu thì công việc đã chín chắn, sang mùa đông chấm dứt một năm.

Vượt Qua Cám Dỗ Danh Vọng
Vượt Qua Cám Dỗ Danh Vọng

Phiền não của chúng ta là tham, sân, si, nhưng quan trọng là si mê mà không đoạn trừ được thì chúng ta nhìn đời không đúng, nên mới bị cám dỗ. Và nếu nghe theo sự cám dỗ đó sẽ dẫn chúng ta vào đường mê không có lối thoát. Căn bản của đạo Phật là trí tuệ. Muốn phá được mê lầm cám dỗ, tất yếu phải có trí tuệ. Việc xây dựng trí tuệ cần trải qua ba giai đoạn khác nhau. Giai đoạn một, Phật khuyên chúng ta nên học rộng nghe nhiều để tương đối có cái nhìn chính xác giúp chúng ta có thể tránh được sai lầm khi lòng tham nổi dậy.

Trái Tim Nhân Từ
Trái Tim Nhân Từ

Theo đạo Nho, có năm điều căn bản để bảo vệ tam cương, đó là nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Năm việc này quan trọng nhất của con người trong mối quan hệ xã hội. Mở đầu là lòng nhân từ, tức tình thương giữa những người đồng loại và cuối cùng là tín, tức niềm tin. Trong cuộc sống, nếu đánh mất niềm tin của mọi người thì sự nghiệp của mình coi như bỏ đi. Vì vậy, cần cố giữ niềm tin của người đối với ta. Thực tập điều này, ta hứa với ai điều gì thì phải giữ lời hứa và thực hiện lời hứa.

Yếu Tố Sống Hạnh Phúc
Yếu Tố Sống Hạnh Phúc

Chủ đề này là những yếu tố làm cho chúng ta có đời sống hạnh phúc. Ở đây, chúng ta chia ra hai thứ hạnh phúc là hạnh phúc ở trên thế gian và hạnh phúc xuất thế gian. Và nâng lên một bậc, kết hợp hạnh phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian, chúng ta có hạnh phúc của các vị Bồ-tát. Bồ-tát tu hạnh xuất thế, nhưng các ngài sống nhập thế, tức ở trong thế gian, vì thực chất các ngài hành đạo trong thế gian và thành Phật cũng trong thế gian.

Đạo Phật Đào Tạo Để Sử Dụng
Đạo Phật Đào Tạo Để Sử Dụng

Như mọi người đã biết, khu đất mà chúng ta đang ở đây nghe pháp, ngày xưa là vùng chiến tranh được gọi là vành đai trắng, bom được thả tự do. Vì vậy, cánh đồng hoang như thế này còn chất chứa nhiều uẩn khúc, nhưng kể từ khi Giáo hội giao cho chúng tôi xây dựng Học viện nơi đây thì mọi việc đã đổi khác một cách tốt đẹp.

Hoằng Pháp Lợi Sanh
Hoằng Pháp Lợi Sanh

Hôm nay có sự thay đổi trong sinh hoạt của khóa tu tại đây. Trước kia, tại nơi này, tôi giảng cho Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tu một ngày an lạc là chính. Nhưng nay, theo quyết định của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo TP. HCM, khóa tu của Phật tử được chuyển đổi thành sinh hoạt ngoại khóa của Học viện Phật giáo TP.HCM. Vì vậy, việc tu học của chúng ta có sự thay đổi cho thích hợp với sinh hoạt mới gồm có Tăng Ni và Phật tử bốn phương tập trung về đây nghe pháp, không phải chỉ thuần có đạo tràng Pháp Hoa như trước.

Hạnh Nguyện Quan Âm
Hạnh Nguyện Quan Âm

Tôi chuyên trì tụng kinh Pháp hoa, nên trông thấy ai cũng nghĩ họ là Quan Âm, cho đến tiếp xúc với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác, tôi cũng nghĩ đó là hiện thân của Quan Âm. Và với độ cảm tâm mãnh liệt về Đức Quan Âm như vậy thì khi tôi nói chuyện với người nào, họ liền có thiện cảm với tôi. Theo tôi, khi chúng ta nghĩ đến Quan Âm, thì Ngài có thể hiện vào thân của đối tác, nghĩa là tác động họ, khiến họ xử sự với ta như Bồ-tát. Ngược lại, dù là Bồ-tát, nhưng ta nghĩ họ xấu thì ác ma liền hiện vào thân, gọi là ma giả Phật.

Tin Nổi Bật
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang

GNO - Tối qua, 7-3, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), lễ...

Quay Về Nội Tâm
Quay Về Nội Tâm

Quay về nội tâm là đề tài quan trọng đối với Phật tử và là...

Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống
Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống

Tu học Phật pháp có nghĩa là điều chỉnh con người chúng ta...

Ẩn Tu Nhập Thất
Ẩn Tu Nhập Thất

Cuộc đời của Đức Phật đã gắn bó mật thiết với các khu rừng....

Mới cập nhật
Khai Đạo Giới Tử
Khai Đạo Giới Tử

Đức Phật dạy rằng ở trong tam giới không bao giờ được yên...

Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559
Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559

GNO - Sáng 2-12 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi), tại Đại giới...

Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức
Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay, 2-12, 1.009 giới tử Đại giới đàn Trí Đức đã...

^ Back to Top