Tin Tức & Sự Kiện / Kiến Thức Phật Học

Ẩn Tu Nhập Thất

Cuộc đời của Đức Phật đã gắn bó mật thiết với các khu rừng. Ngài Đản sanh ở trong vườn rừng và sau khi từ bỏ hoàng cung, trên bước đường thể nghiệm chân lý, Đức Phật đã sống khổ hạnh trong sáu năm ở chốn rừng già, thành đạo ở cây Bồ-đề trong rừng và Ngài đã thuyết pháp độ sanh tại nhiều khu rừng. Có thể thấy từ thời xa xưa cho đến ngày nay, muốn phát huy đời sống tâm linh, hành giả thường ẩn tu ở núi rừng, vì đó là môi trường vắng vẻ thanh tịnh, giúp hành giả dễ dàng thoát khỏi sự quấy nhiễu của người xung quanh và thuận tiện cho việc thể nghiệm pháp tu như niệm Phật, trì chú, thiền định, soi rọi tâm mình, hoăc quán chiếu của kinh điển,v.v…

Ẩn Tu Nhập Thất

Cuộc đời của Đức Phật đã gắn bó mật thiết với các khu rừng. Ngài Đản sanh ở trong vườn rừng và sau khi từ bỏ hoàng cung, trên bước đường thể nghiệm chân lý, Đức Phật đã sống khổ hạnh trong sáu năm ở chốn rừng già, thành đạo ở cây Bồ-đề trong rừng và Ngài đã thuyết pháp độ sanh tại nhiều khu rừng. Có thể thấy từ thời xa xưa cho đến ngày nay, muốn phát huy đời sống tâm linh, hành giả thường ẩn tu ở núi rừng, vì đó là môi trường vắng vẻ thanh tịnh, giúp hành giả dễ dàng thoát khỏi sự quấy nhiễu của người xung quanh và  thuận tiện cho việc thể nghiệm pháp tu như niệm Phật, trì chú, thiền định, soi rọi tâm mình, hoăc quán chiếu của kinh điển,v.v…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai cũng có thể thành tựu sự phát triển trí tuệ và thăng hoa tâm linh bằng cách ẩn tu trong rừng núi, vì chắc chắn rằng ẩn tu ở núi, sẽ phải đối diện với những vấn đề nan giải mà chỉ có những bậc thượng căn, thượng trí, sống an lạc và đắc đạo, đắc pháp. Vì vậy, trong kinh Trung bộ, Đức Phật đã dạy các Tỳ-kheo phát tâm ẩn cư trong rừng, nhưng thân tâm đều không có được kết quả tốt đẹp thì phải rời khỏi khu rừng ấy. Ngoài ra, trong Tăng chi bộ cũng nói rõ chỉ có “Hạng người sống ở rừng ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành là đệ nhất” mới có thể tu tập trong rừng.

Vì có nhiều chướng ngại của việc tu tập trong núi rừng và đặc biệt là trong thời đại ngày nay, nhiều khu rừng đã bị tàn phá, nên việc ẩn cư trong rừng theo truyền thống ở các nước Đông Nam Á  không thể thực hiện được. Cho nên Phật giáo Đại thừa từ thời kỳ xa xưa đã triệt để triển khai pháp phương tiện, bằng cách rút tỉa tinh ba của Phật dạy áp dụng vào cuộc sống là chính yếu. Trên tinh thần đó, đối với Phật giáo phát triển, việc ẩn tu trong rừng nhằm mục đích chính yếu là sống độc cư, thiểu dục, đoạn trừ dục nhiễm, thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát tri kiến. Vì vậy, từ lâu xa, các bậc chân tu thấu hiểu được mục đích của ẩn tu, nên thay vì ẩn cư trong rừng, các ngài đã ẩn tu dưới hình thức gọi là nhập thất.

Theo tinh thần Đại thừa, nhập thất tức ở yên một chỗ, ở trong phòng kín, không tiếp xúc

 với người bên ngoài và chuyên tâm thực hành pháp tu mà hành giả muốn trải nghiệm. Đến giờ ăn thì có người hộ thất để mâm cơm trước cửa phòng, họ không thấy mình và mình không thấy họ để tránh khởi tâm vọng đọng. Việc vệ sinh cá nhân  cũng ở trong phòng nhằm tiếp xúc với bên ngoài để tâm được thanh tịnh. Như vậy, ở yên trong thất tụng kinh, niệm Phật, hay tham thiền nhập định, suy tư về một đề mục nào, hoặc thể nghiệm pháp tu nào đó hoàn toàn theo sự sắp xếp của hành giả ẩn tu ngay tại chùa, không phải đi đâu xa, không lo việc gì ngoài việc tu; nhưng điều chính yếu vẫn là sau khi kết thúc thời gian nhập thất, hành giả phải đạt được mục tiêu đề ra, chẳng hạn như thành tựu được sở đắc trong pháp tu của mình, hay tăng trưởng trí tu, hoặc kết nối được thế giới tâm linh của mình với thế giới Phật,v.v…

Thực tế chúng ta thấy các vị chân tu ở Việt Nam như cố Hòa thượng Bửu Huệ đã nhập thất mười năm để nghiên tầm giáo pháp và thực hành pháp môn  Tịnh độ. Sauk hi ra thất, ngài đã được Hòa thượng Thiện Hoa mời về điều hành Phật học viện Huệ Nghiêm. Ngài cho biết nhờ thành quả của mười năm nhập thất mà ngài thành công trong việc giáo dưỡng Tăng chúng  ở Huệ Nghiêm. Hoặc Hòa thượng Thanh Từ cũng đã trải qua thời gian nhập thất ở núi Lớn, cho nên công đức tu hành này đã có sức thu hút nhiều Tăng Ni, Phật tử khắp mọi nơi quy tụ ngài tu Thiền và nhiều Thiền đường theo đó được xây dựng, phát triển ở nhiều nơi. Riêng tôi, tùy theo từng giai đoạn mà có những kỳ nhập thất dài ngắn khác nhau, đều đạt được những điều mà tôi phát nguyện trên bước đường hoằng pháp độ sanh.

Có thể khẳng định rằng khi mang thân tứ đại ngũ uẩn, sáu căn luôn tiếp xúc với sáu trần tạo ra vô số phiền não làm chướng ngại sự tu tập, thì việc ẩn cư trong núi rừng, hay nhập thất ẩn tu là điều rất cần thiết giúp hành giả định tâm, phát huy đời sống tâm linh, thăng hoa trí giác và gặt hái được những kết quả bất tư nghì nếu hành trì đúng pháp Phật.

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Tin Nổi Bật
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang

GNO - Tối qua, 7-3, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), lễ...

Quay Về Nội Tâm
Quay Về Nội Tâm

Quay về nội tâm là đề tài quan trọng đối với Phật tử và là...

Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống
Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống

Tu học Phật pháp có nghĩa là điều chỉnh con người chúng ta...

Ẩn Tu Nhập Thất
Ẩn Tu Nhập Thất

Cuộc đời của Đức Phật đã gắn bó mật thiết với các khu rừng....

Mới cập nhật
Khai Đạo Giới Tử
Khai Đạo Giới Tử

Đức Phật dạy rằng ở trong tam giới không bao giờ được yên...

Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559
Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559

GNO - Sáng 2-12 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi), tại Đại giới...

Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức
Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay, 2-12, 1.009 giới tử Đại giới đàn Trí Đức đã...

^ Back to Top