Tin Tức & sự Kiện / Kiến Thức Phật Học

Khai Đạo Giới Tử
Khai Đạo Giới Tử

Đức Phật dạy rằng ở trong tam giới không bao giờ được yên ổn. Người muốn ra khỏi tam giới cần nương theo Chánh pháp của Như Lai. Nhưng Đức Như Lai xuất hiện trên cuộc đời rất khó gặp. Giới pháp của Ngài cũng khó nghe. Người chứng ngộ được giới pháp lại càng khó hơn nữa. Vì vậy, Phật pháp được truyền khắp bốn biển năm châu, nhưng có lúc thạnh, lúc suy. Nếu có các bậc cao tăng, Thánh Tăng xuất hiện, thì lúc đó chúng ta coi như Phật pháp hiện hữu trên cuộc đời. Nhưng vắng bóng các bậc chân tu thật học, thì hình thức Tăng vẫn còn, nhưng người hiểu đạo, chứng đạo rất hiếm.

Hạnh Lắng Nghe Của Bồ Tát Quan Âm
Hạnh Lắng Nghe Của Bồ Tát Quan Âm

Con đường thuận từ nhân hướng quả, phát Bồ-đề tâm đi lên, chúng ta phải tìm các vị Bồ-tát xuất hiện trên cuộc đời để kết làm quyến thuộc của Bồ-tát, hợp tác với Bồ-tát để được chia phần công đức; vì ta tự mình hành Bồ-tát đạo chưa được, ví như ta chưa biết kinh doanh, tự làm thì sẽ bị lỗ vì phạm sai lầm. Nhưng nếu được sự hướng dẫn rõ ràng và người hướng dẫn luôn chính xác, có trí tuệ biết được năm hay mười năm sau thế giới cần gì, họ chỉ cho ta, ta dễ thành công.

Hạnh Bồ Tát Quan Âm & Bồ Tát Diệu ÂM
Hạnh Bồ Tát Quan Âm & Bồ Tát Diệu ÂM

Ấn Tông lạy Huệ Năng là cư sĩ. Kinh Pháp hoa không chấp hình thức xuất gia, tại gia, già trẻ, tu nhanh hay tu chậm, nhưng căn cứ vào ngộ đạo. Người mới tu mà ngộ đạo thì cũng là thầy của mình. Ấn Tông đảnh lễ cư sĩ Huệ Năng ba lạy và Huệ Năng cũng lạy lại Ấn Tông ba lạy, xin thầy cho con xuất gia. Điều này cho thấy các Bồ-tát nhìn nhau qua Pháp thân. Vì Huệ Năng còn là cư sĩ và Huệ Năng lạy xin xuất gia, Ấn Tông cạo tóc cho Huệ Năng xuất gia. Về sau, ngài Huệ Năng xây chùa Nam Hoa theo Thiền. Chùa Long Thạnh này cũng là chi phái của chùa Nam Hoa.

Đọc Tụng Kinh Pháp Hoa Đúng Pháp
Đọc Tụng Kinh Pháp Hoa Đúng Pháp

Hôm nay là ngày húy nhật lần thứ 18 của Hòa thượng viện chủ Huệ Sanh, tôi đốt hương tưởng nhớ người bạn năm xưa và theo sự cung thỉnh của thầy trụ trì, tôi xin chia sẻ cùng Tăng Ni, Phật tử trên bước đường cầu Chánh pháp của Phật. Ngược dòng lịch sử trở về quá khứ, khi Phật thành Vô thượng Bồ-đề tại Bồ-đề đạo tràng, Ngài thuyết kinh Hoa nghiêm, nhưng chỉ có chư Phật hiểu và các vị Bồ-tát từ Thập địa trở lên mới có thể lãnh hội.

Buông Bỏ
Buông Bỏ

Hôm nay, tôi rất vui khi thấy Phật giáo tỉnh nhà đã trải qua ba mươi mùa an cư, mà số lượng Tăng Ni an cư còn đông hơn và năm nay đạt đến đỉnh cao, có trên sáu trăm Tăng Ni về an cư, đó là tín hiệu đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Bình Dương nói riêng. Tôi nhớ lại vào năm 1960, tôi thọ Đại giới và phát nguyện trong mùa an cư, không đi ra khỏi chùa Ấn Quang để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Năm 1963, với tư cách là giảng sư hoằng pháp, tôi không an cư và tiếp tục vận động cho Phật giáo trong cuộc đấu tranh chống lại sự đàn áp Phật giáo của Chính phủ Diệm.

Sách Tấn Chỉ Đạo
Sách Tấn Chỉ Đạo

Từ trước đến năm 2014, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức mỗi quận an cư tập trung tại hai điểm. Nhưng theo quyết định của Ban Trị sự thành phố, từ năm nay, 2015 trở đi, không phải chỉ có hai điểm an cư tập trung ở mỗi quận huyện. Những nơi nào có Tăng Ni đông đều có thể mở nhiều điểm an cư tập trung. Vì hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có gần tám ngàn Tăng Ni, nên cần có nhiều điểm an cư để Tăng Ni thành phố đều được tập trung an cư.

Đoạn Dục, Khử Ái, Trụ Không Môn
Đoạn Dục, Khử Ái, Trụ Không Môn

Tôi rất vui khi thấy Phật giáo tỉnh Long An đã có một bước tiến quan trọng, số lượng Tăng Ni kiết hạ an cư nhiều và chất lượng đào tạo cũng khả quan. Mỗi năm, tại tổ đình này đều có khóa bồi dưỡng trụ trì và Tăng Ni các lớp Phật học cơ bản tỉnh nhà tốt nghiệp lên thành phố học cũng có nhiều người tốt nghiệp cử nhân và một số đi nước ngoài tiếp tục học vị tiến sĩ. Như vậy, chất lượng đào tạo kiến thức Phật học đã vượt bậc. Tôi xin nhắc thêm một số ý. Việc học quý vị đã có, nhưng việc tu và hành Bồ-tát đạo cũng rất cần thiết, phải để tâm.

Pháp Thân Phật Hằng Hữu
Pháp Thân Phật Hằng Hữu

Cuộc đời hoằng hóa độ sanh của Đức Phật trong tám mươi năm trụ thế thể hiện trí tuệ và đạo đức siêu phàm, được ghi lại trong các kinh điển. Vâng, chỉ duy nhất có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên cuộc đời này, dìu dắt mọi người trở về bến giác, nhưng khi Đức Phật mang thân hữu hạn, tất nhiên Ngài phải nhập diệt. Từ đó, chúng ta mất Phật vĩnh viễn chăng.

Hạt Ngọc Trí Tuệ
Hạt Ngọc Trí Tuệ

Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài tuyên bố rằng Ngài đã tìm được chân lý, tìm được hạt minh châu của chính mình. Ngài nói rằng tất cả tôn giáo đương thời phạm sai lầm nghiêm trọng, vì họ tôn thờ thần linh hay đấng tạo hóa, nhưng không biết tạo hóa là ai. Họ tin tưởng có vị Phạm Thiên sanh ra vạn vật, nhưng Phật hỏi họ có thấy biết Phạm Thiên hay không, hay là chỉ tưởng tượng ra. Họ trả lời rằng tổ tiên, cha ông của họ truyền dạy như vậy, nên họ tin theo, chứ thực sự không ai biết gì về đấng tạo hóa. Đức Phật mới dạy rằng giao quyền quyết định cuộc đời mình cho người mà mình không biết là vô minh, rất nguy hiểm.

Lòng Vị Tha, Pháp Hành Cần Thiết Trên Con Đường Giải  Thoát
Lòng Vị Tha, Pháp Hành Cần Thiết Trên Con Đường Giải Thoát

Đức khổ trong sanh tử luân hồi. Và sau khi thành đạo, Đức Phật không nề hà cuộc sống dầm mưa dãi nắng, không nghĩ gì đến lợi lạc cho riêng mình. Trong suốt 49 năm giáo hóa độ sanh, Ngài đã lặn lội khắp vùng ngũ hà Ấn Độ cũng chỉ dạy mọi người cách sống an vui, hạnh phúc, giải thoát và xây dựng xã hội phát triển, thái bình, Phật rời bỏ cung vàng điện ngọc, đi tìm chân lý cũng phát xuất từ tấm lòng vị tha vô biên hướng đến nhân loại nói riêng và mọi loài chúng sanh trong Pháp giới đang trầm luân đau thịng vượng. Ngày nay, bước theo dấu chân Phật, trên bước đường tu tập, chúng ta tự hoàn thiện mình trong từng ngày. Một trong những pháp tu căn bản trọng trong quá trình hoàn thiện mình, đó là thực hiện lòng vị tha. Thật vậy, vị tha là pháp hành vô cùng cần thiết mà hàng đệ tử Phật cần rèn luyện để tạo dựng được cuộc sống hòa hợp, an vui, giải thoát cho mình và cho mọi người. Nói đến đạo Phật, tiền đề căn bản luôn được nhắc đến rằng đạo Phật là đạo từ bi, vô ngã, vị tha. Nói cách khác, lòng vị tha được xây dựng trên nền tảng từ bi và vô ngã, nghĩa là xuất phát từ tình thương yêu, người vị tha biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm thông sâu sắc sự vui buồn, khó khăn của họ và từ đó thực hiện những phương cách cưu mang, giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện, thậm chí hy sinh lợi ích và hạnh phúc của riêng mình để cho người có được cuộc sống tốt đẹp. Thực sự người có lòng vị tha là người biết nghĩ đến người khác, biết tha thứ những lỗi lầm của họ. Chính phẩm chất tốt đẹp này là chất keo gắn bó tình thân giữa các thành viên trong gia đình, thắt chặt bạn hữu, tình pháp lữ, cho đến mở rộng vòng tay nhân ái với mọi người trong đoàn thể, trong cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, thể hiện lòng vị tha không đơn giản, nhất là bao dung, tha thứ những tội lỗi của người rắp tâm hại mình. Mặc dù khó làm, nhưng chúng ta theo Phật là nương theo trí sáng suốt để quán sát mọi tình huống xảy đến trong cuộc sống của mình mà tùy theo đó có cách ứng xử đúng đắn. Trước hết, có thể nói vị tha đối với người hại ta là vì lợi ích cho chính mình. Thật vậy, vì nếu không tha thứ cho họ, mà cứ nuôi dưỡng lòng oán giận thì tâm xấu ác này sẽ gặm nhấm tâm trí mình, khiến cho tinh thần ta căng thẳng, khó chịu, bất an, tất nhiên sẽ tác hại không ít đến sức khỏe và công việc của mình. Và hạt nhân oán ghét, giận dữ vẫn được tàng trữ trong tâm thức ta, đến một lúc nào đó, nó gặp duyên khiến ta phát ra lời nói thô ác, sai lầm, tiếp theo là hành động tàn ác để trả thù, chắc chắn dẫn đến hậu quả tai hại, phá vỡ sự bình yên của ta và gia đình. Ngoài ra, chúng ta biết rằng trên cuộc đời này, không có ai hoàn hảo, người nào cũng có lấn phạm sai lầm. Họ nói điều xấu ác, hại ta, vì suy nghĩ, lời nói và hành động của họ phát xuất từ sự không biết là vô minh. Nếu biết tội lỗi như vậy sẽ gây ra hậu quả đáng sợ như thế nào thì họ đã không dám làm. Nghĩ như vậy, ta dễ dành tha thứ cho người tổn hại mình. Và tiến hơn một bậc nữa, tu theo Phật, thấm nhuần luật nhân quả, chúng ta khởi tâm thương xót người ác làm tổn thương mình. Vì họ tạo nghiệp ác, có ngày phải nhận lãnh quả báo khổ đau, trong khi ta nhường nhịn họ, tha thứ cho họ, lòng ta thanh thản, chỉ lo nỗ lực tu hành, nên công đức được tăng trưởng. Nói cách khác, nhờ họ mà mình có cơ hội thành tựu hạnh vị tha theo Phật dạy; cho nên cảm thấy sự thương họ hơn là ghét họ. Tuy nhiên, trên bước đường tu, có lúc chúng ta cũng chạm trán với người ngang tành, không biết đạo đức là gì. Họ nói rằng họ không cần ta tha thứ gì cả và họ sẽ có cách đối phó. Nhớ lời Phật dạy, ta phải nhận ra rằng trong trường hợp này mình đang gặp lại oan gia trái chủ đây. Như vậy thì càng cần bình tĩnh hơn, giữ tâm thanh tịnh và quán sát thực tại để giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thiết nghĩ đó là cách tốt nhất giúp ta vượt qua chướng ngại và giữ tâm an vui trên bước đường tu tập, nhất là hòa hợp được với người xung quanh. Đặc biệt, đối với các bậc chân tu, các bậc Thánh nhân, tâm vị tha của các ngài mang lại kết quả thực lớn lao. Điển hình như Thánh Đề Bà, ngài đã đưa chiếc y cho kẻ ngoại đạo sát nhân đã hại ngài. Hắn mặc y của ngài để có thể thoát ra khỏi tu viện mà không bị bắt. Tâm vị tha vô biên và hành động vị tha vô cùng của ngài đã chạm đến trái tim của sát nhân khiến hắn ta hối hận đến mức quỳ xuống xin làm đệ tử ngài. Tấm lòng vị tha của Thánh Đề Bà đã chuyển hóa tâm cực ác của kẻ sát nhân quay về đường thiện, mở ra cuộc sống thiện lành cho hắn bước đi trên con đường tương lai tươi sáng. Tóm lai, đối với hàng đệ tử Phật, tấm lòng vị tha và việc làm vị tha rất cần được phát huy trên nền tảng từ bi và vô ngã. Đó là pháp hành giúp chúng ta thanh lọc tâm trí, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp và thể hiện những việc làm lợi lạc cho mọi người. Và đó cũng là một trong những pháp hành giúp chúng ta phát huy trí giác, tăng trưởng đạo hạnh để thăng hoa trên lộ trình tiến đến quả vị Toàn giác, đồng thời xây dựng tiểu Cực Lạc trên nhân gian này.

Giáo dục theo Phật giáo
Giáo dục theo Phật giáo

Giáo dục của Đức Phật rất đa dạng, nhưng người chấp mặt này, người chấp mặt khác, từ đó mới nói rằng Phật dạy như vầy thì phải làm như vầy mới đúng. Điều sai lầm này được kinh Phật ví như người mù rờ voi. Muốn hiểu lời Phật dạy phải có cái nhìn toàn thể mới thấy toàn diện đúng đắn; nếu chỉ căn cứ vào một điều gì của Phật dạy thì chỉ đúng một phần tương ưng với khía cạnh nào đó, thích hợp với hoàn cảnh hay thời kỳ nào đó, quốc độ nào đó mà thôi.

Dược Sư Bổn Nguyện
Dược Sư Bổn Nguyện

Phật thuyết pháp ghi trong kinh Nguyên thủy chỉ có một Tịnh độ là Đâu Suất Đà Thiên là thế giới của Bồ-tát Di Lặc; nhưng kinh Đại thừa, Phật giới thiệu thêm về thế giới Cực Lạc của Đức Phật Di Đà và thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư. Và trên bước đường du hóa, Phật ngồi dưới cây thông, Ngài nói kinh Dược Sư, giới thiệu về hành trạng của Phật Dược Sư ở phương Đông.

Niêm Hoa Vi Tiếu
Niêm Hoa Vi Tiếu

Hôm nay, quý vị thấy pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ do Phật tử cúng dường. Thầy từ chối việc cúng pho tượng này, vì Học viện chưa xây và Thiền đường chưa có. Nhưng Phật tử nói đã phát nguyện rồi, xin Hòa thượng nhận để mai mốt xây xong thì tôn trí tượng. Tượng Phật cầm bông sen tạc theo Thiền tông với ý nghĩa niêm hoa vi tiếu. Trong bài sám Pháp hoa, thầy biên soạn có câu: "Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời. Thần Quang đoạn tý rạng ngời Thiền tông”, nghĩa là chúng ta tu Pháp Hoa, nhưng gắn liền với Thiền tông.

Tin Nổi Bật
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang

GNO - Tối qua, 7-3, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), lễ...

Quay Về Nội Tâm
Quay Về Nội Tâm

Quay về nội tâm là đề tài quan trọng đối với Phật tử và là...

Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống
Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống

Tu học Phật pháp có nghĩa là điều chỉnh con người chúng ta...

Ẩn Tu Nhập Thất
Ẩn Tu Nhập Thất

Cuộc đời của Đức Phật đã gắn bó mật thiết với các khu rừng....

Mới cập nhật
Khai Đạo Giới Tử
Khai Đạo Giới Tử

Đức Phật dạy rằng ở trong tam giới không bao giờ được yên...

Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559
Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559

GNO - Sáng 2-12 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi), tại Đại giới...

Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức
Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay, 2-12, 1.009 giới tử Đại giới đàn Trí Đức đã...

^ Back to Top