Tin Tức & Sự Kiện / Đạo Tràng Pháp Hoa

Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay, 2-12, 1.009 giới tử Đại giới đàn Trí Đức đã tham dự Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559 - 2015 do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức.


Lễ Khai mạc chư tôn đức Tăng, Ni cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng, Hội đồng Thập Ni. Giới tử cũng phát nguyện thọ giới pháp để tu tập.

Sau lễ khai mạc, 1.009 giới tử sẽ tấn đàn thọ lãnh giới pháp của Đức Phật tại 8 giới trường thuộc Đại giới đàn Trí Đức.

Sau đây là những hình ảnh về sự kiện quan trọng và thiêng liêng này do nhóm phóng viên Báo Giác Ngộ thực hiện:

 
AAA ANh (20).JPG
Chư tôn giáo phẩm niêm hương tham yết lịch đại Tổ sư truyền thừa

AAA ANh (19).JPG
Chư tôn đức niêm hương tại Tổ đường

AAA ANh (5).JPG
Giới tử xếp hàng chuẩn bị cung nghinh chư tôn đức giáo phẩm

AAA ANh (4).JPG

AAA ANh (3).JPG
Từ sáng sớm giới tử đã vân tập về Đại giới trường Huê Nghiêm

AAAABBB (2).JPG
Ban Nghi lễ cung nghinh chư tôn giáo phẩm

AAAABBB (9).JPG
Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Đức

AAAABBB (1).JPG
Chư tôn đức quang lâm giới trường

AAAABBB (3).JPG
Cung nghinh chư tôn giáo phẩm

AAAABBB (8).JPG

AAAABBB (7).JPG
Giới tử cung nghinh chư tôn đức

AAAABBB (8).JPG

AAA ANh (11).JPG
Quang lâm Đại giảng đường

AAA ANh (1).jpg

ANH BT (4).JPG
Đoàn nghi trượng trang nghiêm

ANH BT (5).JPG

AAA ANh (9).JPG

AAA ANh (13).JPG

ANH BT (10).JPG
Giới tử năm vóc sát đất bày tỏ lòng thành kính trước Đại Tăng nhị bộ

ANH BT (21).JPG
Cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng

vg- kmdg (41).jpg

ANH BT (23).JPG
Cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni

ANH BT (25).JPG
Giới tử phát nguyện thọ giới tu tập

ANH BT (15).JPG

AAA ANh (15).JPG
Quang cảnh lễ khai mạc

 
Bảo Toàn -  Vũ Giang

Tin Nổi Bật
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang
Chính Thức Khai Mạc Lễ Hội Văn Hóa Ấn Độ Tại Chùa Phổ Quang

GNO - Tối qua, 7-3, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình), lễ...

Quay Về Nội Tâm
Quay Về Nội Tâm

Quay về nội tâm là đề tài quan trọng đối với Phật tử và là...

Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống
Điều Chỉnh Áp Lực Cuộc Sống

Tu học Phật pháp có nghĩa là điều chỉnh con người chúng ta...

Ẩn Tu Nhập Thất
Ẩn Tu Nhập Thất

Cuộc đời của Đức Phật đã gắn bó mật thiết với các khu rừng....

Mới cập nhật
Khai Đạo Giới Tử
Khai Đạo Giới Tử

Đức Phật dạy rằng ở trong tam giới không bao giờ được yên...

Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559
Chính thức khai mạc Đại giới đàn Trí Đức PL.2559

GNO - Sáng 2-12 (nhằm ngày 21-10-Ất Mùi), tại Đại giới...

Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức
Hình Ảnh Lễ Khai mạc Đại giới đàn Trí Đức

GNO - Sáng nay, 2-12, 1.009 giới tử Đại giới đàn Trí Đức đã...

^ Back to Top